Dewch i’n gweld ar y prom yn Aberystwyth. Rydym wedi bod yma ers 2012, credwn ei fod yn le bendigedig i fwyta, yfed, a gwerthfawrogi yr olygfa o Fae Ceredigion. Ydi e’n far? Neu’n fwyty? Bach o’r ddau siwr o fod. Rydym yn gweini coffi, brecwastau gwahanol, pizza, pasta, griliau ac mae’n bar poblogaidd ag enw am coctêls a chwrw crefft.

Y GORAU AM OLYGFA, PIZZA, PASTA, GRILIAU, COCTÊLS A CHWRW CREFFT. Y CYFAN WEDI’U GWEINI ÂG ANGERDD

 

BWYD

Y lle perffaith i fwynhau pryd o fwyd yn Aberystwyth. Golygfeydd diguro tra’n bwyta pizza, pasta, griliau a coctels o’r safon uchaf.

‘Bwyd bendigedig, uwchlaw ein disgwyliadau, awyrgylch a golygfeydd gret yn ogystal’

 

'popeth yn ardderchog, diolch!'

'Cinio canol dydd hyfryd efo ffrind. Edrych allan ar y mor ar ddiwrnod braf. Gwydraid o win gwyn a Bwyd da a rhesymol. Beth sydd well?'

'Braf bod y staff yn gallu siarad cymraeg. Bwyd safonol.'

'Lle hyfryd gydag awyrgylch braf. Bwyd blasus iawn bob tro a gwasanaeth gwych. Hoff iawn fod mwyafrif o’r staff yn siarad cymraeg.'

COCTÊLS 

‘Mae ganddom angerdd i weini coctêls o’r safon uchaf. Mae’n staff wedi eu hyfforddi yn ‘Shaker Bar School’ Llundain. Rydym yn defnyddio gwirodydd safonol ac yn mwydo ychwanegiadau ein hunain. Mae’n werth cadw llygad am ein coctêls arbennig wythnosol.’

‘Braf bod y staff yn gallu siarad cymraeg. Bwyd safonol.’

 

CWRW CREFFT

Mae’n cwrw crefft yn dod o bedwar ban byd, o fragdai bach sy’n cynhyrchu cwrw cyffrous o’r safon uchaf. Mae’n rhesr yn newid yn gyson, felly os ydych yn hoffi cwrw da byddwch byth yn diflasu.

CWRW CYFREDOL

Five Points
Beevertown
Anchor
Innis & Gunn
Camden
Toast
Will Beer co.
Tiny Rebel
Pipes

‘popeth yn ardderchog, diolch!’

 

TANYSGRIFIWCH AM NEWYDDION A CHYNIGION

CYSYLLTWCH

1 LLYS Y BRENIN,
ABERYSTWYTH,
SY23 2AP

ffôn: 01970 611189

e-bost: info@baravin.co.uk